Translation of Tickera: Catalan

1 2 3 119
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
PrioOriginal stringTranslation
Are you sure you want to delete all Ticket Types? You have tickets sold for some of the selected ticket types. Estàs segur que vols eliminar tots els tipus de Tickets? Alguns dels tickets seleccionats ja estàn venuts. Details

Are you sure you want to delete all Ticket Types? You have tickets sold for some of the selected ticket types.

Estàs segur que vols eliminar tots els tipus de Tickets? Alguns dels tickets seleccionats ja estàn venuts.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-02-15 10:58:25 GMT
Translated by:
alexandre.sanz
References:
 • tickera.php:4429
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure you want to delete this Ticket Type? You have %s tickets sold for some of the selected ticket types Estàs segur que vols eliminar aquest tipus de Tickets? Tens %s tickets venuts entre els seleccionats. Details

Are you sure you want to delete this Ticket Type? You have %s tickets sold for some of the selected ticket types

Estàs segur que vols eliminar aquest tipus de Tickets? Tens %s tickets venuts entre els seleccionats.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-02-15 10:59:09 GMT
Translated by:
alexandre.sanz
References:
 • tickera.php:4428
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Are you sure you want to delete this Ticket Type? You have %s ticket sold for some of the selected ticket types Estàs segur que vols eliminar aquest tipus de Tickets? Tens %s tickets venuts entre els seleccionats. Details

Are you sure you want to delete this Ticket Type? You have %s ticket sold for some of the selected ticket types

Estàs segur que vols eliminar aquest tipus de Tickets? Tens %s tickets venuts entre els seleccionats.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-02-15 10:59:48 GMT
Translated by:
alexandre.sanz
References:
 • tickera.php:4427
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Refunded <span class="count">(%s)</span>
 • Retornat <span class="count">(%s)</span>
 • Retornat <span class="count">(%s)</span>
Details

Singular: Refunded <span class="count">(%s)</span>

Retornat <span class="count">(%s)</span>

You have to log in to edit this translation.

Plural: Refunded <span class="count">(%s)</span>

Retornat <span class="count">(%s)</span>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-02-15 11:00:16 GMT
Translated by:
alexandre.sanz
References:
 • tickera.php:4239
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
This field required * Camp obligatori * Details

This field required *

Camp obligatori *

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-02-15 11:00:28 GMT
Translated by:
alexandre.sanz
References:
 • tickera.php:2761
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
"%s" You have reached the maximum number of purchases of this ticket "%s" Has arribat al màxim número de compres d'aquest ticket Details

"%s" You have reached the maximum number of purchases of this ticket

"%s" Has arribat al màxim número de compres d'aquest ticket

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-02-15 11:01:27 GMT
Translated by:
alexandre.sanz
References:
 • tickera.php:2490
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Seating chart update is currently not allowed. L'actualització de la selecció de seients actualment no està permesa Details

Seating chart update is currently not allowed.

L'actualització de la selecció de seients actualment no està permesa

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-02-15 11:02:12 GMT
Translated by:
alexandre.sanz
References:
 • tickera.php:889
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Action is not allowed on paid orders. Acció no permesa en ordres ja pagades. Details

Action is not allowed on paid orders.

Acció no permesa en ordres ja pagades.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-02-15 11:02:25 GMT
Translated by:
alexandre.sanz
References:
 • tickera.php:869
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Tickera > Settings > Payment Gateways Tab Tickera > Configuració > Pestanya de Formes de Pagament Details

Tickera > Settings > Payment Gateways Tab

Tickera > Configuració > Pestanya de Formes de Pagament

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-02-15 11:02:54 GMT
Translated by:
alexandre.sanz
References:
 • tickera.php:416
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
is now available. Please activate it via Està disponible. Si us plau activa-ho via Details

is now available. Please activate it via

Està disponible. Si us plau activa-ho via

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-02-15 11:03:17 GMT
Translated by:
alexandre.sanz
References:
 • tickera.php:416
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Tickera Tickera Details

Tickera

Tickera

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-02-15 11:03:22 GMT
Translated by:
alexandre.sanz
References:
 • tickera.php:416
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Date of Purchase Data de compra Details

Date of Purchase

Data de compra

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-02-15 11:03:28 GMT
Translated by:
alexandre.sanz
References:
 • includes/ticket-elements/ticket_date_of_purchase.php:10
 • includes/ticket-elements/ticket_date_of_purchase.php:49
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Following Barcode types are supported by the iOS check-in app: EAN-13, UPCA, C93, C128 </br><hr><strong>IMPORTANT:</strong> EAN-13 barcode type supports numeric characters only!</br>If you intend on using this barcode type, you must utilize <strong><a href="https://tickera.com/addons/serial-ticket-codes/">Serial Ticket Codes</a></strong> add-on and set ticket codes with maximum of 12 characters, without prefix and suffix.</br>For more information, please read <strong><a href="https://tickera.com/tickera-documentation/barcode-reader/">documentation</a></strong> on Barcode Reader add-on and always test ticket scanning prior going live with ticket sales.<hr> Els següents codis de barres estàn suportats per l'aplicació de registre de iOS: EAN-13, UPCA, C93, C128 </br><hr><strong>IMPORTANT:</strong> EAN-13 Aquest codi de barres només permet caràcters numèrics!</br>Si teniu intenció d'utilitzar aquest tipus de codi de barres, heu d'utilitzar <strong><a href="https://tickera.com/addons/serial-ticket-codes/">Serial Ticket Codes</a></strong> afegir i configurar codis de bitllet amb un màxim de 12 caràcters, sense prefix ni sufix.</br>Per a més informació, si us plau llegeix<strong><a href="https://tickera.com/tickera-documentation/barcode-reader/">documentation</a></strong> al complement del lector de codis de barres i sempre proveu l'escaneig d'entrades abans de començar la venda d'entrades.<hr> Details

Following Barcode types are supported by the iOS check-in app: EAN-13, UPCA, C93, C128 </br><hr><strong>IMPORTANT:</strong> EAN-13 barcode type supports numeric characters only!</br>If you intend on using this barcode type, you must utilize <strong><a href="https://tickera.com/addons/serial-ticket-codes/">Serial Ticket Codes</a></strong> add-on and set ticket codes with maximum of 12 characters, without prefix and suffix.</br>For more information, please read <strong><a href="https://tickera.com/tickera-documentation/barcode-reader/">documentation</a></strong> on Barcode Reader add-on and always test ticket scanning prior going live with ticket sales.<hr>

Els següents codis de barres estàn suportats per l'aplicació de registre de iOS: EAN-13, UPCA, C93, C128 </br><hr><strong>IMPORTANT:</strong> EAN-13 Aquest codi de barres només permet caràcters numèrics!</br>Si teniu intenció d'utilitzar aquest tipus de codi de barres, heu d'utilitzar <strong><a href="https://tickera.com/addons/serial-ticket-codes/">Serial Ticket Codes</a></strong> afegir i configurar codis de bitllet amb un màxim de 12 caràcters, sense prefix ni sufix.</br>Per a més informació, si us plau llegeix<strong><a href="https://tickera.com/tickera-documentation/barcode-reader/">documentation</a></strong> al complement del lector de codis de barres i sempre proveu l'escaneig d'entrades abans de començar la venda d'entrades.<hr>

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-02-15 11:06:13 GMT
Translated by:
alexandre.sanz
References:
 • includes/ticket-elements/ticket_barcode_element.php:62
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
IMB IMB Details

IMB

IMB

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-02-15 11:06:18 GMT
Translated by:
alexandre.sanz
References:
 • includes/ticket-elements/ticket_barcode_element.php:59
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
RMS4CC RMS4CC Details

RMS4CC

RMS4CC

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
waiting
Date added:
2022-02-15 11:06:22 GMT
Translated by:
alexandre.sanz
References:
 • includes/ticket-elements/ticket_barcode_element.php:58
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 119
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as